cP / FIBRINOGEN

170 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

cP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

15-25°c=8h
2-8°c=7 dana

Izbornik