S / INHALACIONI + NUTRITIVNI PANEL – 20 ALERGENA

5700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik