S / GLUKOZA

100 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3h

Vrsta uzorka
Epruvete

S,eP,hP,dU(5ml glac.sirćetne)

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c= 1dan(S,P), 2h(U)
2-8°c= 7dana(S,P), 2h(U)
-20°c= 1dan(S,P), 2 dana(U)

Izbornik