S / INHALACIONI + NUTRITIVNI PANEL – 54 ALERGENA

9200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik