S / NATRIJUM

150 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S,hP,U,dU

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c= 14 dana
2-8°c= 14 dana
-20°c= 1 godina

Izbornik