S/U / BETA 2 MIKROGLOBULIN (limfom)

1050 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, U

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 7 dana
-20°c= 2-2 meseca

Izbornik