S / P-ANCA /anti MPO

1200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 14 dana

Izbornik