B / BRIS URETRE (bak+mik)

560 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2-3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

B (uretralnog kanala, ne urinirati 2h pre davanja brisa)

Minimalna količina uzorka (ml)

*

Stabilnost
Transport

transport=2-3h
u transportnoj podlozi=24-48h

Izbornik