O NAMA

Osnovani smo 2003. godine kao laboratorija za biohemiju. Vremenom smo rasli i razvijali se, pri čemu danas poslujemo na više od 15 lokacija u zemlji i regionu i imamo preko 60 stalno zaposlenih lekara i laboratorijskih tehničara, sa dugogodišnjom kliničkom praksom, koji su na raspolaganju svim pacijentima u pogledu konsultacija i tumačenja rezultata. Tokom godina rada usavršavali smo se i rasli zajedno sa našim pacijentima u želji da im pružamo sveobuhvatnu laboratorijsku dijagnostiku visokog kvaliteta.

Vrhunska opremljenost DIALAB-a, visoko stručni i iskusni kadar, kao i sprovodjenje kontrole kvaliteta, garantuju pacijentima i njihovim lekarima tačnost rezultata, neophodne za postavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti ili uskladjivanje terapije, koji se dobijaju u toku dana, a na lični zahtev i za jedan sat, (osim mikrobioloških, koji zahtevaju duže analiziranje).

Laboratorija za kliničku biohemijsku, hematološku i mikrobiološku dijagnostiku DIA LAB pruža pacijentima široku paletu standardnih i specifičnih laboratorijkih analiza koje pokrivaju sve oblasti medicine, u skladu sa SVETSKIM STANDARDIMA SAVREMENE LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE.

VIZIJA:

Vizija Laboratorije Dia Lab je da bude prepoznatljiva na tržištu po specifičnom programu kvalitetnog pružanja usluga u oblasti biohemijske, hematoloske, imunološke i mikrobiološke dijagnostike, sa reputacijom laboratorije koja se izdvaja stručnošću, brzinom, sposobnošću, i kvalitetom, pri čemu u svakom momentu može da odgovori zahtevima tržišta. Da stvori ime koje će predstavljati sinonim za laboratorijsku dijagnostiku.

MISIJA:

Misija Laboratorije Dia Lab je zadovoljavanje potreba svih interesnih grupa:

  • Pacijenata, kroz obezbeđenje kontinuiranog kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga iz svog asortimana, koje su potrebne u očuvanju i unapređenju zdravlja, kao i unapređenju kvaliteta života. Težimo da pružamo svojim pacijentima usluge visokog kvalita, preciznosti i brzine uz pomoć stučnog i motivisanog kadra, jer želimo da izgradimo odnos sa našim pacijentima zasnovan na poverenju.
  • Zaposlenih, kroz stvaranje radnog okruženja koje je zasnovano na dobrim međuljudskim odnosima i mogućnostima za profesionalan i lični napredak.
  • Poslovnih partnera, kroz iskren i pouzdan odnos definisan obostranom satisfakcijom u svakom aspektu medjusobne saradnje.

Vrednosti koje negujemo su:

  • kvalitet usluga
  • opremljenost laboratorija
  • stručnost zaposlenih
  • partnerstvo sa lekarima, pacijentima i ostalim saradnicima
  • izvrsnost u pruzanju laboratorijskih usluga
  • organizovanost i fleksibilnost naših zaposlenih

Zadovoljstvo pacijenata i poverenje koje nam godinama ukazuju, predstavljaju našu najveću nagradu i cilj da istrajemo i nastavimo da se dalje razvijamo i usavršavamo.

Izbornik