ZA PACIJENTE

Poštovani pacijenti,

U cilju stvaranja preduslova da Vaši rezultati budu pouzdani i precizni potrebno je da znate da kod velikog broja analiza priprema pacijenata za pravilno uzorkovanje predstavlja veoma bitan faktor.

Zato Vas molimo da se pre dolaska u laboratoriju pridržavate uputstava u zavisnosti  od analiza koje planirate da radite.

ZNAČAJ LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE

PRIPREMA PACIJENATA ZA DAVANJE KRVI

PRIPREMA PACIJENATA ZA ANALIZE URINA

PRIPREMA PACIJENATA ZA TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM

PRIPREMA PACIJENATA ZA UREAZA IZDISAJNI TEST

PRIPREMA PACIJENATA ZA MIRKOBIOLOŠKE ANALIZE

PRIPREMA PACIJENATA ZA ISPITIVANJE STOLICE

PRIPREMA PACIJENATA ZA SPERMOGRAM

Izbornik