PRIPREMA PACIJENATA ZA ANALIZE URINA

  • Urin se sakulja u plastične posude koje je moguće dobiti u laboratoroji ili kupiti u apoteci.
  • Za rutinski pregled urina sakuplja se prvi jutarnji uzorak (srednji mlaz), odmah posle noćnog odmora, a pre doručka ili drugih aktivnosti. Preporuka je da se ovaj uzorak uzima posle 8 sati mirovanja i ne manje od 4 sata zadržavanja urina u bešici.

Urinokultura:

  • Nakon obavezne jutarnje higijene sakuplja se prvi jutarnji urin. Njegov prvi mlaz se odbacuje, a drugi sakuplja u sterilnu bočicu za urin. Bocicu sa urinom nikad ne puniti do vrha. Urin je potrebno doneti u laboratoriju u okviru 1 sata. Svako stajanje urina na sobnoj temperaturi duže od 1 sata utiče na broj bakterija. Ukoliko se nakon uzimanja uzorka urin ostavi u frižider, vreme za njegov transport u laboratoriju moguće je odložiti do 4 sata.

Sakupljanje 24-satnog urina:

  • Bocu za sakupljanje 24-časovnog urina u toku sakupljanja je potrebno držati zatvorenu na hladnom mestu.

Način sakupljanja:

  • Pri prvom jutarnjem sakupljanju urina najpre kompletno ispraznite bešiku, odbacite taj urin i zabeležite vreme. Tokom dana i noći skupljati sve uzorke urina(kompletnu količinu) u bocu (ili 2, ukoliko bude potrebno)
  • Drugi dan (kraj sakupljanja): Prvu jutarnju porciju urina dodajte prethodno sakupljenoj količini otprilike u isto kada je započeto sakupljanje. Sa ovom jutarnjom porcijom urina sakupljanje je završeno.
  • Bocu sa urinom donesite u laboratoriju.
  • Pojedine analize 24-časovnog urina zahtevaju da se urin sakuplja uz dodatak konzervansa koji se dobija u laboratoriji pre sakupljanja urina.
  • Preporuka da se jedan dan pre, kao i na dan skupljanja urina, ne uzima terapija, ali se o tome obavezno konsultujte sa svojim lekarom.
  • Ne preporučuje se da za vreme sakupljanja uzoraka pijete kafu i jedete banane,ananas, lešnik i badem.
Izbornik