PRIPREMA PACIJENATA ZA TEST OPTEREĆENJA GLUKOZOM

Nekoliko dana pre izvodjenja testa pacijent treba da je na uravnoteženoj ishrani, bez povećanog izlaganja fizičkim naporima. Uz konsultaciju sa lekarom, trebalo bi prekinuti uzimanje lekova koji utiču na metabolizam glukoze (kortikosteroida i sl.). Takodje je neophodno i da pacijent bude upućen od strane svog lekara sa kojom količinom glukoze treba raditi opterećenje.

Test opterećenja glukozom se izvodi u laboratoriji i treba ga započeti ujutru, na tašte, najkasnije do 7,30 h, a izvodjenje traje od 120 do 180 minuta (u zavisnosti od protokola koji je zahtevao lekar). Za vreme izvođenja samog testa pacijent treba da miruje, ne može da jede, pije i puši.

Izbornik