PRIPREMA PACIJENATA ZA SPERMOGRAM

Spermogram:

  • Kako bi rezultat bio optimalan, potrebno je da pacijent 4 do 5 dana apstinira pre davanja uzorka. Svako odstupanje od ovog vremenskog perioda (i duže i kraće) može nepovoljno uticati na rezultat.
  • Preporučuje se da u ovom vremenskom periodu pacijent izbegava konzumiranje cigareta i alkohola.
  • Uzorak sperme je najbolje dati u laboratoriji ili doneti u laboratoriju u transportnom pakovanju na 37C, u vremenskom periodu od 30 minuta.

Spermokultura:

  • Pre davanja uzorka sperme potrebno je da pacijent urinira. Uzorak se uzima u sterilnu posudu i donosi u laboratoriju na analizu u vremenskom periodu od 1h.
Izbornik