PRIPREMA PACIJENATA ZA MIRKOBIOLOŠKE ANALIZE

Bris grla:

Potrebno je da pacijent ne doručkuje i ne sprovodi jutarnju higijenu u slučaju kada dolazi ujutru u laboratoriju. Ukoliko tokom dana radi bris grla, neophodno je da dva sata pre dolaska u laboratoriju ne konzumira hranu i piće (izuzev vode). Takodje, poželjno je bris uraditi pre antibiotske terapije, u suprotnom bris je potrebno ponoviti 2-5 dana po okončanju iste.

Bris nosa, uha ili oka:

Neophodno je da pacijent minimum jedan dan pre dolaska u laboratoriju ne koristi terapiju (ne stavlja antibiotske kapi).

Žene – cervikalni i vaginalni brisevi:

Dan pre uzimanja briseva ne treba imati seksualni odnos i ne smeju biti prisutni tragovi krvi u sekretu. Specifične analize cervikalnog brisa na Chlamydia-u i Mycoplasma-u ne treba raditi u periodu ovulacije.

Muškarci – uretralni bris i spermokultura:

Uretralni bris: Pre uzimanja uretralnog brisa pacijent ne treba da urinira 1-2 sata.

Perianalni bris:

Najmanje 12 h pre uzimanja perianalnog brisa analna regija se ne sme prati ili tretirati medikamentima i talkom. Perianalni bris se uzima ujutru i pre defekacije.

Bakteriološki pregled sputuma:

Pre davanja uzorka ispljuvka pacijent treba da opere zube i dobro ispere usta vodom. Da bi se dobio sekret iz donjih respiratornih puteva treba duboko udahnuti, malo zadrzati vazduh i zatim se sto dubje i jače iskašljati.

Izbornik