B+Transportni medijum / MYCOPLASMA HOMINIS

1100 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

48h

Vrsta uzorka
Epruvete

B (cervikalni kanal, ili uretralni bris uroniti u medijum)

Minimalna količina uzorka (ml)

*

Stabilnost
Transport

transportovati uinokulisanom medijumu
stabilan na sobnoj T° 8h ili 48h na +4°C

Izbornik