BB / UTVRĐIVANJE OČINSTVA PCR-otac i 1 dete

28000 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik