cK/BB / CISTIČNA FIBROZA

15500 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

10-15 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

cK,BB

Minimalna količina uzorka (ml)

ceo uzorak

Stabilnost
Transport

2-8°C = 8h

Izbornik