cK / LUPUS ĆELIJE

650 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

1 dan

Vrsta uzorka
Epruvete

cP

Minimalna količina uzorka (ml)

ceo uzorak

Stabilnost
Transport

15-25°c=4h
2-8°c=8h

Izbornik