cK / MIKRODELECIJA Y HROMOZOMA – 6 lokusa

8700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik