USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi koriscenja:

Svi sadrzaji objavljeni na ovoj stranici su vlasnistvo Dia Lab Laboratorije i mogu se koristiti samo u informativne i nekomercijalne svrhe, a svako dalje kopiranje, reprodukovanje i deljenje bilo kog dela ove stranice ili njenog sadržaja je strogo zabranjeno bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika.

Politika kolačića (cookies policy):

Poštujući vašu privatnost kolačiće koristimo isključivo za:

 • bolju funkcionalnost ove web stranice,
 • poboljšanje Vašeg korisničkog doživljaja,
 • integraciju sa društvenim mrežama
 • prikaz ciljanih reklamnih sadržaja.

Pristanak na primenu kolačića

 • Nastavkom boravka na sajtu prihvatate kolačiće bez prikupljanja ličnih podataka.
 • Ovaj sajt koristi različite tipove kolačića. Zakon dozvoljava da čuvamo kolačiće na vašem uređaju koji su neophodni za rad ovog sajta. Za ostale je potrebna vaša saglasnost.
 • Blokiranje kolačića ne ometa pregledanje sajta, ali nestaju neke mogućnosti pretrage.

Kakvu korist imate od kolačića?

 • Bolje korisničko iskustvo prilikom pregledanja sadržaja na našem sajtu.
  Kako bismo to postigli, moramo sajt kontinuirano unapređivati i prilagođavati vašim potrebama. U tome nam pomažu kolačići (cookies).
 • Svaka prvi put posećena stranica sajta šalje „cookie“ na Vaš računar kako bismo došli do neophodnih podataka. Kolačići na vašem računaru čuvaju sve informacije koje ste ranije ostavili, pa ih ne morate nanovo unositi kad se ponovo vratite na sajt.
 • Sadržaj koji ponovo pregledate već je prilagođen vašim postavkama i profilu. Na primer, obaveštenja su prilagođena Vašem interesovanju, navikama, itd.

Šta su kolačići sajta?

 • „Kolačići“ su mali tekstualni fajlovi sa podacima koje web stranica koju posetite šalje na Vaš računar radi unapređenja korisničkog iskustva i prikupljanja informacija u skladu sa tim.
 • Kolačići su svrtstani u kategorije: nephodni, za unepređenje, statistika, marketing, ostali.
 • Nepohodni kolačići obezbeđuju kvalitetnu upotrebu sajta. Ostale kolačiće možete da odbijete i da nastavite sa pretragom sajta, uz mogućnost gubitka nekih pogodnosti.

Kako kolačići funkcionišu?

 • Svrha ove tehnologije je pomoć u unapređenju sajta, poslovanja i odnosa sa korisnicima.
 • Kolačići koji se smeste u vaš IT uređaj čuvaju vaša podešavanja i koriste ih svaki put kada dođete na web stranicu koja ih je poslala kod vas.
 • Informacije, koje web stranica šalje na Vaš računar preko kolačića, nisu vidljive, ali na većini pregledača možete (u podešavanjima) proveriti koje kolačiće trenutno imate.

Kontrola kolačića i kako da upravljate sa njima?

 • Prilikom prve posete sajtu, dobijate obaveštenje o kolačićima koji se koriste, koje podatke uzimaju i u koje svrhe.
 • U svom pregledaču interneta možete podesiti da kolačićima ne dozvolite pristup tako da budu odbijeni u pokušaju da se instaliraju.
 • Kolačiće koje ste prihvatili, možete brisati u podešavanjima (settings) pregledača koji koristite.

Završne odredbe:

 • Zadržavamo pravo na promene ove Politike. O važnijim promenama ili dopunama možemo vas obavestiti putem e-maila i obavezno objavljivanjem na ovom sajtu.
 • Korišćenje bilo kog sadržaja na sajtu dialab.rs smatramo dokazom da ste upoznati sa važećim odredbama Uslova korišćenja i Politike privatnosti.
 • Pitanja i zahteve u vezi sa vašim podacima možete nam dostaviti na našu e-mail adresu dialab@dialab.rs.

Politika privatnosti:

Laboratorije, članice Dia Lab sistema, na osnovu člana 43. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „ZZPL“) jesu:

 1. Poliklinika Dia Lab, Vračar, Radoslava Grujića 1
 2. Laboratorija Dia Lab Ž, Žarkovo, Spasovdanska 8b
 3. Laboratorija Dia Lab V, Leštane, Smederevski put 6a
 4. Laboratorija Dia Lab Plus, Novi Beograd, Nehruova 51
 5. Laboratorija Dia Lab Interlight, Palilula, Ilije Garašanina 18
 6. Laboratorija Dia Lab ALP, Požarevac, Kosovska 1
 7. Laboratorija Dia Lab V,

Zaštitu podataka o ličnosti svih korisnika naših usluga/pacijenata („Pacijent“), čije lične podatke obrađujemo (u daljem tekstu: „Lični podaci“) vršimo u skladu sa ZZPL i drugim zakonima vezanim za oblast zdravstva.

LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Licu za zaštitu podataka o ličnosti za svakog od navedenih zajedničkih Rukovalaca možete se obratite za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših podataka o ličnosti, na jedan od sledećih načina:

– na adresu elektronske pošte: info@dialab.rs;

– na adresu konkretne Ustanove članice Dia Lab Laboratorija, sa naznakom da se pismeno dostavlja

Licu za zaštitu podataka o ličnosti;

– pozivom na broj telefona 0642500470;

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI

OBRADA ZA POTREBE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA

Za svrhu pružanja zdravstvenih usluga i vođenja zdravstvene dokumentacije i evidencija članica Dia Lab Sistema laboratorija, imate zakonsku obavezu davanja podataka o ličnosti iz tačke 1. člana 13. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva („Sl. glasnik RS“, br. 123/2014, 106/2015, 105/2017 i 25/2019 – dr. zakon) (u daljem tekstu „Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji“) i to sledećih:

 • Podaci o Pacijentu: prezime, ime, ime jednog roditelja-staratelja, pol, dan, mesec, godina i mesto rođenja, mesto prebivališta i kontaktni podaci (mobilni telefon i e-mail adresa).
 • Kod posebnih analiza (poput Krvne Grupe ili SAVS CoV2 Ag testa) obavezno je davanje i JMBG u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji i Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti Covid-19

Članice Dia Lab obrađuju podatke o Vašem zdravstvenom stanju i pruženim laboratorijskim uslugama u okviru medicinske dokumentacije u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj dokumentaciji.

Na Vaš izričit zahtev, uz Vaš izričit pisani pristanak, možemo da Vam omogućimo da rezultate Vaših analiza u našim Ustanovama dobijete na mail adresu koju izričito naznačite u saglasnosti koju potpisujete.

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađivani elektronski, na način kojim se obezbeđuje bezbednost i poverljivost, a sama obrada je elektronska. Vaši podaci o ličnosti, koji se obrađuju za potrebe pružanja zdravstvenih usluga se čuvaju u skladu sa rokovima iz člana 41. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji. Obrada podataka u ovu svrhu vrši se u svemu u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, Zakona o pravima pacijenata („Sl. glasnik RS“, br. 45/2013 i 25/2019 – dr. zakon) i ZZPL.

OBRADA PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA

Putem video nadzora koji se nalazi u našim Ustanovama, a u svrhu zaštite lica, imovine i poslovanja u cilju Vaše i naše zaštite vršimo obradu Vaših podataka na osnovu člana 29. i 30. Zakona o privatnom obezbeđenju.

Video snimci se neće javno objavljivati i ustupati trećim licima, osim u slučajevima kada to predstavlja zakonsku obavezu nekog od zajedničkih Rukovalaca. Uvid u video snimke imaju iskljucivo lice zaduzeno za nadzor.

Lica obuhvaćena video nadzorom imaju pravo da traže uvid u svoje podatke iz tih snimaka.

Video snimci se čuvaju 30 dana, dok se kopije snimaka mogu čuvati i duže od 30 dana isključivo radi vođenja pravnog postupka, a kada više nisu potrebni, brišu se bez daljeg odlaganja. Podaci sačuvanih video snimaka mogu se proslediti samo ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

Kao lice čiji podatci se cuvaju od strane Dia Lab Laboratorija, imate sledeća prava:

U cilju zaštite Vaših prava kao lica čiji se podaci obrađuju, možete se u bilo kom trenutku obratiti Licu za zaštitu podataka na jedan od definisanih načina (videti odeljak 2 ovog Obaveštenja).

Komunikacija i mere koje preduzimamo u vezi sa ostvarivanjem Vaših prava su besplatni. Međutim, za Vaše neosnovane ili preterane zahteve, naročito ako se učestalo ponavljaju, možemo Vam naplatiti naknadu u iznosu administrativnih troškova koje smo imali.

Pravo na pristup

Pravo na pristup podrazumeva da od Ustanove možete dobiti informaciju o tome da li se Vaši podaci o ličnosti obrađuju i ako je to slučaj, odobrenje da pristupite svojim podacima o ličnosti i dobijete informacije kao što su: svrha obrade, vrste podataka o ličnosti, primaoci podataka, rok čuvanja i sl. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju podataka o ličnosti koje obrađujemo, a za dodatne zahteve možemo da naplatimo razumnu naknadu za administrativne troškove. U bilo kom trenutku možete da ostvarite pravo na pristup za podatke za koje se obrada vrši za potrebe pružanja laboratorijskih usluga.

Pravo na ispravku podataka

Na Vaš zahtev ispravićemo Vaše podatke o ličnosti koji su netačni ili ćemo dopuniti nepotpune podatke (ažuriranje i ispravka). U bilo kom trenutku možete da tražite ispravku Vaših podataka o ličnosti iz člana 13. tačka 1. Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji, koji su dati za potrebe pružanja laboratorijskih usluga.

Pravo na brisanje podataka

Na Vaš zahtev izbrisaćemo Vaše podatke o ličnosti ako su ispunjeni uslovi iz člana 30. Zakona (npr. ako je ispunjena svrha zbog koje su prikupljeni, ako je povučen pristanak za obradu, a ne postoji drugi zakonski osnov za obradu). U bilo kom trenutku možete da tražite da obrišemo Vaše podatke o ličnosti date za obradu podataka za promotivne aktivnosti. Podaci iz zdravstvene dokumentacije pacijenta koji se tiču obavljenih zdravstvenih usluga se ne mogu brisati na Vaš zahtev saglasno Zakonu.

Pravo na ograničavanje obrade

Na Vaš zahtev ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti ako je ispunjen neki od uslova iz člana 31. Zakona (npr. ako ste osnovano osporili tačnost Vaših podataka o ličnosti ili zakonitost obrade i sl.). U bilo kom trenutku možete da tražite da se ograniči obrada Vaših podataka datih u promotivne svrhe.

Pravo na prigovor

U slučajevima kada je Vaš pristanak pravni osnov obrade Vaših podataka o ličnosti, a kako je opisano u tekstu ovog Obaveštenja, imate pravo da taj pristanak povučete u bilo kom trenutku, a mi ćemo prestati sa obradom Vaših podataka o ličnosti na koje se opoziv pristanka odnosi osim ukoliko za tu obradu imamo neki drugi pravni osnov. Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre tog povlačenja.

Pravo na pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko smatrate da se obrada Vaših podataka o ličnosti sprovodi suprotno odredbama Zakona ili drugih važećih propisa, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Obrazac pritužbe i obrasce za ostvarivanje Vaših prava saglasno ZZPL, možete naći na sajtu Poverenika: www.poverenik.rs.

 

Dolaskom u bilo koju od laboratorija Dia Lab sistema i zahtevom za pruzanjem laboratorijskih usluga, smatramo da ste saglasni sa Politikom privatnosti, odnosno da se vaši podaci obrađuju.

Izbornik