cK / MTHFR (1298) – PCR

3500 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2-3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

cK

Minimalna količina uzorka (ml)

ceo uzorak

Stabilnost
Transport

2-8°C = 8h

Izbornik