cK / PAI-1 – PCR

4500 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2-3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

cK

Minimalna količina uzorka (ml)

ceo uzorak

Stabilnost
Transport

2-8°C = 8h

Izbornik