cKs / SEDIMENTACIJA ERITRICITA / MIK

150 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

cK=se

Minimalna količina uzorka (ml)

ceo uzorak

Stabilnost
Transport

15-25°c=2h

Izbornik