eP + led / KATEHOLAMINI – ADRENALIN, NORADRENALIN, DOPAMIN

3900 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik