cP / PROTEIN S aktivnost

2800 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

petak

Vrsta uzorka
Epruvete

cP

Minimalna količina uzorka (ml)

1.5

Stabilnost
Transport

2-8°c =1-2h
duže-plazmu zalediti ODMAH

Izbornik