cP / VON WILLEBRAND-ov FAKTOR AKTIVNOST (VWF-Ac)

2600 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik