eK / GLUKOZO-6-FOSFAT DEHIDROGENAZA

1000 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik