ePx2 / HEPATITIS B DNK – PCR KVANTITATIVNO

12500 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

Vrsta uzorka
Epruvete

Minimalna količina uzorka (ml)

Stabilnost
Transport

Izbornik