F / CALPROTEKTIN (inflam. bolest creva)

2900 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

24h

Vrsta uzorka
Epruvete

F

Minimalna količina uzorka (ml)

2gr
(deo sa tragovima sluzi,krvi)

Stabilnost
Transport

2-8°C = 8h

Izbornik