F / KOPROKULTURA

700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2-3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

F

Minimalna količina uzorka (ml)

2gr
(deo sa tragovima sluzi,krvi)

Stabilnost
Transport

transport = 2-3h
2-8°C = 24h

Izbornik