HČ/ QF PCR

14000 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

2 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

Horionske cupice
Amnionska tečnost
Abortivni materijal

Minimalna količina uzorka (ml)

10ml

Stabilnost
Transport

2-8°C = 24h

Izbornik