OT / PERIANALNI OTISAK

380 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

jutanji otisak perianalne regije

Minimalna količina uzorka (ml)

*

Stabilnost
Transport

dostaviti u laboratoriju u roku od 24h

Izbornik