S / ANTI ICA AT-LADA

4200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

7-10 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

2-8°c= 14 dana

Izbornik