S / ANTIOVARIJALNA At – OAT

1550 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c= 7 dana
-20°c= 1 godina

Izbornik