S / ANTIPARIJETALNA At-APA

1350 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

1 dan

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c =14 dana

Izbornik