S / BILIRUBIN UKUPNI

150 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c=1 dan
2-8°c=7 dana
zaštita od svetlosti

Izbornik