S / CA 15-3 (dojka)

1300 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 5 dana
-20°c=2 meseca

Izbornik