S / CA 72-4 (želudac)

1350 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 30 dana
-20°c=3 meseca

Izbornik