S / CMV IgM

1300 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 3 dana
-20°c= 6 meseci

Izbornik