S / CRP (C-REAKTIVNI PROTEIN)

600 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, eP, hP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c= 15 dana
2-8°c= 2 meseca
-20°c= 3 godine

Izbornik