S / CRP-C-REAKTIVNI PROTEIN

600 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

20-25°c=15 dana
2-8°c=2 meseca

Izbornik