S / FOSFAT NEORGANSKI

150 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S,hP,
dU(20-30ml 6M HCI)

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c= 1 dan
2-8°c= 4 dana
-20°c= 1 godina

Izbornik