S / GASTRIN (Zollinger-Ellison sindrom)

1800 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

6h

Vrsta uzorka
Epruvete

S (posle noćnog gladovanja)

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 4h
-20°c= 1 mesec

Izbornik