S / GVOŽĐE

160 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

20-25°c= 7 dana
2-8°c= 3 nedelje
-20°c= 1 godina

Izbornik