S / HE4 (jajnik)

2400 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

2-8°c= 3 dana
-40°c=duži period

Izbornik