S / IgE NA HUMANI INSULIN

1800 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

8 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S, eP, hP,cP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c= 14 dana

Izbornik