S / IGFBP3

1650 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

8h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, eP, hP, cP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.3

Stabilnost
Transport

20-25°c= 24h
2-8°c= 24h
-20°c= 1 godina

Izbornik