S / IMUNOGLOBULIN A ( IgA )

700 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

4h

Vrsta uzorka
Epruvete

S, eP, hP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c= 2 dana
-20°c= 2 godine

Izbornik