S / LIPOPROTEIN A-LPA

950 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

8h

Vrsta uzorka
Epruvete

S,eP

Minimalna količina uzorka (ml)

0.2

Stabilnost
Transport

2-8°c= 7 dana
-20°c= 2 meseca

Izbornik