S / LUPUSNA ANTITELA

1200 rsd

Vreme izdavanja rezultata po prijemu u laboratoriju

3 dana

Vrsta uzorka
Epruvete

S

Minimalna količina uzorka (ml)

0.5

Stabilnost
Transport

2-8°c=7 dana
-20°c= 1 godina

Izbornik